FASE 1: PROGRAMMAFASE

Van wens tot idee

 • Initiatief opdrachtgever
 • Programma van eisen (wensenlijst)
 • Offerte architectenburo Vorm3
 • Vooronderzoek/ haalbaarheid
 • Hoeveel mag het kosten?  

 

FASE 2: ONTWERPFASE

Van idee tot ontwerp

 • Schets- en definitief ontwerp
 • Toetsing aan het bestemmingsplan  (wat is er toegestaan op de lokatie?)
 • Vooroverleg met de welstand
 • Kleur- en interieuradvies
 • Constructie principe bepalen
 • Kostenraming
 • Hoe gaat het eruit zien?

 

FASE 3: VERGUNNINGSFASE

Van ontwerp tot bouwplan

 • Toetsing aan het bouwbesluit
 • Bouwaanvraagtekeningen
 • Constructietekeningen en - berekeningen
 • Diverse bijkomende berekeningen, zoals daglicht- en ventilatieberekening
 • Installaties bepalen
 • Alle benodigde vergunningen aanvragen
 • Wat heeft de overheid nodig?                        


FASE 4: VOORBEREIDINGSFASE

van  bouwplan tot uitvioering

 • Bestek- en bestektekeningen
 • Veiligheid- en gezondheidsplan
 • Advies installaties
 • Aanvragen offertes
 • Het regelen van de aanbesteding
 • Prijsonderhandelingen
 • Planningen maken
 • Wie gaat het bouwen?

FASE 5: UITVOERINGSFASE

Van uitvoering tot oplevering

 • Werk- en uitvoeringstekeningen
 • Controle van het tekenwerk van derden
 • Werk- en uitvoeringstekeningen      
 • Directievoering (bouwadministratie en kostenbewaking)
 • Vergaderen en verslaglegging
 • Toezicht
 • Oplevering
 • Gaat alles volgens afspraak?