Ontwerp Multifunctioneel centrum Zalk

In het ontwerp zijn alle functies geordend onder één dak. De dakvorm wordt bepaald door de benodigde hoogte van de onderliggende gebruiksruimte. De verschillende voorzieningen worden via een binnengang aan elkaar verbonden.

De vorm en het materiaal van het gebouw refereren aan de in de omgeving aanwezige agrarische bebouwing.